Menu

Kartoitukset

palvelut_kartoitukset
Kartoitustyö vahinkotapauksissa aloitetaan normaalisti pintamittauksena, missä vaiheessa ei vielä pinnoitteita avata. Mikäli vahingon laajuutta ei pystytä riittävällä tarkkuudella selvittämään pintapuolisilla mittauksilla, voidaan rakenteita avata tarvittavassa laajuudessa.

Porareikämittauksia käytetään pääosin eristetilojen mittaamisessa ja kastuneen alueen määrittämisessä. Myös loppumittauksia betoni- ja tiilirakenteista tehdään porareikämittauksina.

Käytössämme on nykyaikaiset laitteet mittauksiin ja raportointiin. Kulloinkin tilatuista tehtävistä laaditaan sähköinen raportti siinä laajuudessa, että sen avulla voidaan jatkotoimet määritellä esim.
purkutyön urakoitsijalle ja vakuutusyhtiöille.